Styrelsen

  • Åke Barklund, civiljägmästare, f.v. akademisekreterare och VD i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (utsedd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)
  • Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, hedersledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna
  • Lars Östlund, professor i skogsekologi med inriktning mot skogshistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (utsedd av Sveriges lantbruksuniversitet)
  • Magnus Kindstrand, advokat (ordförande)
  • Rebecka Millhagen Adelswärd, doktorand i konstvetenskap vid Uppsala universitet, förlagsredaktör (sekreterare och ständig ledamot)
  • Solfrid Söderlind, professor i museologi och dekan för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, f.d. överintendent vid Nationalmuseum
  • Mats Widgren, professor emeritus i geografi, särskilt kulturgeografi vid Stockholms universitet (utsedd av Kungl. Vitterhetsakademien)


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *