Styrelsen

  • Åke Barklund, civiljägmästare, f.v. akademisekreterare och VD i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (utsedd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)
  • Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, hedersledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna
  • Stefan Brink, professor i Scandinavian Studies, Cambridge universitet, ledamot av KVHAA och Royal Society of Edinburgh (utsedd av Kungl. Vitterhetsakademien)
  • Rebecka Millhagen Adelswärd, fil.dr, redaktör (sekreterare och ständig ledamot)
  • Henrik Ranby, docent i konstvetenskap och lektor vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
  • Ola Åhman, advokat (ordförande)
  • Solfrid Söderlind, professor i museologi och dekan för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, f.d. överintendent vid Nationalmuseum
  • Lars Östlund, professor i skogsekologi med inriktning mot skogshistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (utsedd av Sveriges lantbruksuniversitet)


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *