Historik / Om stiftaren

Stiftelsen är bildad 2014 genom testamentariskt förordnande av Carl-Göran Adelswärd (1944–2013). Genom sin uppväxt på Adelsnäs i Åtvidaberg och nära anknytning till Baroniet Adelswärds skogliga verksamheter fick stiftaren tidigt en naturlig förtrogenhet med svensk herrgårdskultur och grundlade ett levande intresse för skogshistoria. Under hela sin livstid bevarade stiftaren sitt starka kulturhistoriska intresse och engagemang i dessa frågor, med insikt om betydelsen av fortgående dokumentation och forskning inom dessa båda områden.

CG1Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *