Stiftelsens ändamål

Carl-Göran Adelswärds stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia.

Stiftelsen är bildad 2014 genom ett anslag på 25 miljoner kronor, vars löpande avkastning får användas för uppfyllande av stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall uppfylla ändamålet genom att lämna ekonomiskt bistånd till forsknings-, publicerings- och symposieverksamhet vid universitet och högskolor, akademier och forskningsinstitut, sällskap och föreningar, samt till fristående forskare som bedriver kvalificerade studier som är avsedda att redovisas i bok- eller artikelform. Härigenom kan stiftelsen bidra till att öka kännedomen om samt stimulera kunskapsuppbyggnad inom dessa forskningsfält.Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *